Пресметни си сам резултатите от Парламентарни избори 2013

Програма за пресмятане на крайните резултати от изборите с отворен код на Javascript, работеща в браузърите IE10+, Firefox 20+, Chrome 23+, Opera 12.10+, Safari 5.1+.

Програмата обработва изборните резултати съгласно методиката на ЦИК точно като софтуера използван от фирмата "Информационно обслужване", избрана от ЦИК за компютърна обработка на резултатите от Избори 2013 г.

Офертата на фирма "Информационно обслужване" беше единствената и възлизаше на 1 687 896 лева с ДДС.

След като ЦИК категорически отказа да публикува изходния код за тази компютърна обработка с несъстоятелния и комичен аргумент, че някой може да фалшифицира изборите, Биволъ се обърна към специалисти математици и програмисти сред българите в чужбина, които буквално за няколко дни написаха тази не особено сложна програма.

Освен това програмата демонстрира бъговете заложени в методиката приета от ЦИК, която е математически неиздържана и позволява да се манипулират изборните резултати на ниво персонификация на мандатите.

Най-просто казано, ако за един мандат на малка партия се конкурират един "сговорчив" и един "несговорчив" депутат, ЦИК може да реши да влезе "сговорчивия", а "несговорчивият", дори да е лидер на партия, да остане извън парламента.

Последното е особено важно за конфигурацията на бъдещия парламент, където най-вероятно ще има труден баланс на силите и сговорчивите депутати на малките партии ще имат особено висока цена.

Причината ЦИК да засекрети кода на софтуера очевидно се крие в нежеланието тези бъгове да станат обществено достояние. Става ясно също, че цената за изработването на софтуера от "Информационно обслужване" е потресаващо висока за вложения труд.

Прочетете още за методиката на ЦИК и проблемите, които тя създава.

За да тествате бързо програмата с реални данни натиснете на бутона "Демо данни Избори 2009" и след това на "Калкулирай" под таблицата. Тъй като таблиците са доста широки се налага да се скролва надясно. Ако навигацията тук е неудобна можете да отворите страницата в нов прозорец.

За да използвате програмата с данните за тези избори натиснете на бутона "Избори 2013". Той генерира таблица за максимум 9 партии, но програмата работи и с по-малък брой. Не е задължително да въвеждате резултати за партии непреминали 4% бариера. Броят мандати за разпределяне във всеки MИР са предварително въведени съгласно определените от ЦИК за Избори 2013 г. Можете да въведете ръчно в полетата на таблицата данните за всяка партия и всеки MИР или да заредите готови данни от файл във формат CSV*.

Ако желаете и за целите на експеримента, броят на партиите и броят на МИР, както и броят мандати за всеки МИР, могат да бъдат свободно променяни с формуляра за генериране на данни по мярка.

Автори: Проф. Любомир Гаврилов, Институт по математика, Тулуза (математически анализ), Д-р Стефан Манов (концепция и алгоритъм) , Делян Делчев (програмиране)

Начални данни

Или зареди файл с данни в CSV формат*:

Или генерирай данни по мярка:

Не се броят партии спечелили под: %
 Общо:Проценти:
Мандати за района:240 
2588949.640%
94325835.123%
40126514.941%
108216140.295%
 11002314252315578788677338376740645574647296940449405490845348299006483549672012270212237250229804395004962039447711542691238011417638688912384648277933027150346871884452685578100.000%

Втора стъпка, спечелени мандати

МИР1МИР2МИР3МИР4МИР5МИР6МИР7МИР8МИР9МИР10МИР11МИР12МИР13МИР14МИР15МИР16МИР17МИР18МИР19МИР20МИР21МИР22МИР23МИР24МИР25МИР26МИР27МИР28МИР29МИР30МИР31МИР32СборноСпечелени
Мандати за:11141584646545594911114846416121481148640240240
Ataka1.1320.7661.9170.9010.4040.6840.4430.5580.0960.5920.4850.7681.2160.5931.0651.1881.0540.1620.9430.2090.6390.1251.3571.1951.4730.9131.1210.2280.7210.4450.3720.00023.13623
BSP3.2054.4734.6693.4582.0882.5611.3762.1370.6441.7842.0602.1563.0361.7113.8953.6984.2120.7742.7431.1112.3091.5766.4214.5065.4783.3054.4501.1022.8481.6341.8420.00084.29584
DPS1.9002.2281.3690.6670.0560.7100.2620.9703.3430.0360.4760.2361.5690.0380.8630.5561.3382.2421.0771.3920.5570.9000.1200.1090.1530.3021.1631.7771.5122.1090.1510.00035.86036
GERB4.7626.5337.0452.9741.4522.0461.9192.3360.9161.5881.9791.8403.1791.6583.1775.5584.3960.8223.2371.2892.4941.3988.1026.1906.8963.4804.2650.8922.9191.8121.6340.00096.70997

Първоначални (цели) мандати

МИР1МИР2МИР3МИР4МИР5МИР6МИР7МИР8МИР9МИР10МИР11МИР12МИР13МИР14МИР15МИР16МИР17МИР18МИР19МИР20МИР21МИР22МИР23МИР24МИР25МИР26МИР27МИР28МИР29МИР30МИР31МИР32РаздадениОстават за раздаване
Ataka101000000000101110000011101000001013
BSP344322120122313340212164534121107311
DPS121000003000100012110000001112001818
GERB467212120111313540312186634021108215

Раздадени първоначални (цели) и допълнителни (дробни) мандати

МИР1МИР2МИР3МИР4МИР5МИР6МИР7МИР8МИР9МИР10МИР11МИР12МИР13МИР14МИР15МИР16МИР17МИР18МИР19МИР20МИР21МИР22МИР23МИР24МИР25МИР26МИР27МИР28МИР29МИР30МИР31МИР32РаздадениСпечелени
Ataka112101110111101110101011111010002323
BSP345322121222324441312275635132208984
DPS221101013000201012121100001212002836
GERB5773222211223236513121867441322010097

Трета стъпка

МИР1МИР2МИР3МИР4МИР5МИР6МИР7МИР8МИР9МИР10МИР11МИР12МИР13МИР14МИР15МИР16МИР17МИР18МИР19МИР20МИР21МИР22МИР23МИР24МИР25МИР26МИР27МИР28МИР29МИР30МИР31МИР32
22231222222212221221221122123220Остават
Ataka0.1320.7660.9170.9010.4040.6840.4430.5580.0960.5920.4850.7680.2160.5930.0650.1880.0540.1620.9430.2090.6390.1250.3570.1950.4730.9130.1210.2280.7210.4450.3720.000130
BSP0.2050.4730.6690.4580.0880.5610.3760.1370.6440.7840.0600.1560.0360.7110.8950.6980.2120.7740.7430.1110.3090.5760.4210.5060.4780.3050.4500.1020.8480.6340.8420.000110
DPS0.9000.2280.3690.6670.0560.7100.2620.9700.3430.0360.4760.2360.5690.0380.8630.5560.3380.2420.0770.3920.5570.9000.1200.1090.1530.3020.1630.7770.5120.1090.1510.000180
GERB0.7620.5330.0450.9740.4520.0460.9190.3360.9160.5880.9790.8400.1790.6580.1770.5580.3960.8220.2370.2890.4940.3980.1020.1900.8960.4800.2650.8920.9190.8120.6340.000150

Цветова легенда: 1) С получер шрифт се отбелязват клетки, които са получили допълнителен мандат при раздаването на дробните части. В процеса на сметките, една клетка може да бъде почернена или обратно, да стане нормална (но тогава става и червена, виж 2).
2) Червените клетки са клетки които повече не участват в раздаването на мандати според методиката на ЦИК. Например, ако от една клетка е взет мандат за да се сложи в друга, тя повече не участва и става червена. Или пък ако цял един МИР повече не участва в разпределението, той става изцяло червен. Т.е. Червен = забрана за операции.
3) Сините клетки са за информация. Това са клетки които са получили допълнителен мандат, въпреки че не им се е полагало в началото. Следователното сините са едновременно и почернени.

Окончателно разпределение на мандатите по партии и MИР

МИР1МИР2МИР3МИР4МИР5МИР6МИР7МИР8МИР9МИР10МИР11МИР12МИР13МИР14МИР15МИР16МИР17МИР18МИР19МИР20МИР21МИР22МИР23МИР24МИР25МИР26МИР27МИР28МИР29МИР30МИР31МИР32Сборно
Мандати за:11141584646545594911114846416121481148640240
Ataka1121010101111011101011111110100023
BSP3453221212223244413121645341322084
DPS2211111130002010221211111122120036
GERB5773122211223236413121867341322097

* Програмата приема входни данни в CSV формат "МИР;Партия;Брой гласове". Примерно съдържание за 2 МИР-а и 2 партии:
1;Партия 1;18259
2;Партия 2;7823
1;Партия 1;8104
2;Партия 2;8409

Заредете тук примерен файл с резултатите от парламентарните избори 2009 г. след касиране за разпределяне на 209 мандата по пропорционалната система (десен клик на линка и изберете "Download").